Engagerad debatt om skolpolicy

Årets sista fullmäktigesammanträde i A salen i Tierps kommunhus, såg länge ut att bli en ganska stillsam tillställning, utan att de olika ideologierna på allvar drabbade samman. Förvisso kom meningsskiljaktigheter i dagen lite nu och då, men sådant hör ju till i en församling som denna. Den verkliga debattglöden lyste emellertid med sin frånvaro, ända till dess det blev dags att debattera aktstycket Skola 2020 – ett dokument som den styrande rödgröna majoriteten etiketterar som en policy för skolan i kommunen.

Dokumentet, som arbetats fram av en beredning där samtliga partier i fullmäktige varit representerade, bär dock inga likheter med en policy, utan är ett tandlöst dokument, som egentligen i princip är skollagen rakt upp och ned. Detta var representanter för Nya Moderaterna och vännerna från partierna i Allians för Tierp inte sena med att påpeka.

-Vi skall inte addera ytterligare ett innehållslöst dokument, sade Nya Moderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt, och fortsatte med att säga att uppdraget var omfattande, men baske mig inte otydligt. Dokumentet saknar existensberättigande, och tjänstemännen borde besparas arbetet med att implementera det. Beredningens arbete bör läggas till handlingarna.

Föga förvånande försvarades aktstycket av den rödgröna majoriteten, och en miljöpartist gick så långt som att hävda att processen är viktigare än resultatet, vilket väl får anses vara minst sagt belysande. Inom majoriteten finns ju dessutom åsikten att det är viktigare att eleverna vet vad addition är, än att de vet vad tre plus ett är, så att kommunens skolor inte återfinns bland landets bästa skolor, förvånar knappast. Sagda skolor finns f.ö inte ens med bland mittensegmentet.

Nya Moderaternas föreningsordförande, Per Davidsson, gjorde ett engagerat och vältaligt inlägg, där han bl.a ondgjorde sig över majoritetens förkärlek för i grunden innehållslösa policydokument, o.d. Förteckningen över sådana dokument upptar för närvarande fyra A4 sidor. Nya Moderaternas skolpolitiska talesperson, Åsa Sikberg, spädde på kritiken, genom att påminna om att Socialdemokraterna säger sig vilja ha en skola där alla lyckas, men samtidigt styr över en situation där cirka 50 elever i årskurs nio inte når godkända resultat.

Detta är ett misslyckande och det kan inte ännu ett i grunden innehållslöst dokument ändra på, oavsett hur många vackra och högtravande fraser man än använder. Det behövs en annan politik. En politik som sätter lärande och kunskap i centrum, som har fokus på den enskilda eleven, och som inte skyggar undan från att lämna en skriva, läsa och räknagaranti till eleverna. Nya Moderaterna och vännerna i Allians för Tierp står för en sådan politik.

Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning! Rösta på Nya Moderaterna i valet 2014!

Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar