Debattartikel skickad till UNT med anledning av bifogade artikel i UNT

http://www.unt.se/nyheter/tierp/c-och-m-menar-det-forekommer-motionsstolder-5063873.aspx

Med anledning av artikeln i UNT den 3 September 2018 med rubriken: C och M anklagar S och MP för motionsstölder.

Om Victoria Söderling är korrekt citerad i UNT så handskas hon vårdslöst med sanningen.

I artikeln står det att Victoria Söderling säger och jag citerar: – När det gäller hedersrelaterat våld har vi aldrig sagt nej till att kartlägga det, vilket också framgår när vi besvarade motionen. Vi förklarade också att det redan fanns ett uppdrag som lagts ut på Kommundirektören när motionen lämnades in.

Viktorias påståenden i artikeln är inte sanna. Motionen anmäldes och antogs för utredning på Kommunfullmäktige den 30 Juni 2017. Ärendet finns i protokollet från samma möte i paragraf 57. Motionen behandlades på Kommunfullmäktige den 31 Oktober 2017 och ärendet finns i protokollet från detta möte i paragraf 114.

I Kommunfullmäktiges beslut står att: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen till den delen som gäller att kartlägga invånare som lever under hedersförtryckande normer, att anse motionen besvarad avseende att ta fram en handlingsplan för att förebygga och motverka hedersförtryckande normer. I Victoria Söderlings motionssvar står det bland annat och jag citerar: Med beaktande av ovanstående gavs i augusti månad i år ett uppdrag till Kommunchefen att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterad problematik. I uppdraget ingick även att ta fram arbetssätt som gör det enklare att identifiera när hedersförtryck föreligger.

Kommundirektören fick således uppdraget efter att motionen lämnats in och inte före som Viktoria påstår i artikeln i UNT. Victoria påstår också i artikeln i UNT att S inte sagt nej till att kartlägga det hedersrelaterade våldet. I första besluts att satsen på Kommunfullmäktige den 31 Oktober framgår med all tydlighet att man inte vill kartlägga invånare som lever under hedersförtryckande normer.

Att inte vilja kartlägga och skaffa sig kunskap om ett problem innan man gör en plan för att förebygga och motverka problemet är mycket märkligt. Det är som att bygga en skola utan att veta hur många elever som ska gå i den och vilka behov dessa har.

Detta visar att Moderaterna och Centern i Tierp har fog för den kritik som vi i tidningsartikeln riktade mot makthavarna i Tierps Kommun.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Etta på Moderaterna i Tierps valsedel till Tierps kommunInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar