Debattartikel: Motocrosselever tar pengar från studiekvalitét

Moderaterna är mycket oroliga för Tierps gymnasieskola. Högbergsskolan måste ta pengar från läromedel och studiekvalitét för att täcka de merkostnader på 6 miljoner kronor som motocross som specialidrott och det nya elevhemmet kostar per år. I dessa siffror ingår inte kostnaderna för elevernas träning utomlands i Spanien eller hyra och investeringar i crosshallen som ännu inte är färdigställd. Högbergsskolan har endast fått en årlig kostnadsuppräkning på 2% i sin budgetram och den ska täcka löneökningar och normal inflation.

Åsa Sikberg

I budget 2017 tilldelades extra pengar till uppstart av handelsprogrammet på 1,5 miljoner samt en pluspost för att man blivit fler elever och hyra av crosshall på totalt 900 tkr. Samtidigt som man lagt in en post för effektivisering på -900 tkr. Resultatet blir då noll och att man medvetet tvingar skolan att skära ner i verksamheten för att klara merkostnaden för crossverksamheten och boende för elever från annan kommun även 2017.

Hela det nya elevhemmet hyr Högbergsskolan av Tierpsbyggen till en kostnad av 4 mkr enligt budget 2018. Beräknade intäkter från elever för de uthyrda lägenheterna beräknas bli 1 mkr, alltså en merkostnad på 3 miljoner som ska tas från Högbergsskolans normala utbildningsverksamhet.

Läsåret 17/18 var det 43 elever som hade motocross som specialidrott, varav hela 38 av dessa kommer från annan kommun. Dessa elevers hemmakommun betalar c:a 100 tkr/elev som ska täcka Högbergsskolans kostnader som skolmat, läromedel, datorer, utrustning, skyddskläder m m. Hemmakommunen betalar inget extra för crossinriktningen, utan den bjuder Tierps kommun på. Den totala intäkten för elever från annan kommun blev för 2017 12 mkr, medan Tierps kommun betalade hela 32 mkr för Tierpselever som gått i annan kommun. Hela 50 % av våra egna gymnasieelever väljer bort vår egen gymnasieskola Högbergsskolan för att gå en gymnasieutbildning i annan kommun.

Kenneth Karlsson

Moderaterna i Tierp har ingenting emot att vi har specialidrott som tillval på Högbergsskolan, tvärtom så tror vi att ungdomar ska ha en meningsfull fritid som kan kombineras med studier. Vi vill att det tillskjuts extra pengar för att höja kvaliteten samt öka antalet valbara program och inriktningar så att fler ungdomar väljer Högbergsskolan. Framförallt måste skolan vara attraktiv för våra egna ungdomar, men skolan har också en viktig roll att förse arbetsmarknaden med den kompetens och arbetskraft som behövs. Klara vi inte allt detta så får vi prioritera om så att våra ungdomar och arbetsmarknaden i norduppland går före de 38 motocrossungdomar från annan kommun.

Moderaterna i Tierp vill ha en attraktiv gymnasieskola med hög studiekvalitét.

Åsa Sikberg och Kenneth KarlssonInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar