Debattartikel

Varför talar inte S-styret i Tierps kommun sanningen angående Crosshallens avtal till Kommuninvånarna

Moderaterna är ett ansvarstagande parti som vill att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt. Moderaterna är inte emot att en crosshall byggs men man måste ha trygga ansvarfulla avtal när det handlar om totalt 9 Mkr i ett hyresavtal som är påskrivet 2016-07-17.  Kommunen har betalt hyra fr o m oktober 2016, till idag 1,2 Mkr, utan att i avtalet ställt några krav på när hallen ska vara klar för träning. Kommunen förbinder sig i avtalet att ansvara för säkerheten under nyttjandet av banan, men kommunen har inte ställt några krav på banans utformning som underlag, hopp, kurvor eller ventilationen i hallen med tanke på alla avgaser. Det står däremot att hyrestagaren förbinder sig att hyra motorcrosshallen för en period om 15 år. För det fall hyra av motorkrosshall avbryts eller avbrott sker ska hyrestagaren ersätta uthyraren för återstående hyresperiod med den faktiska kostnaden för den återstående hyrestiden av dessa 15 år.

Åsa porträtt 105 kb

Förutom detta har kommunen tecknat ett anläggningsarrendeavtal på 25 år, som Bengt- Olov Eriksson kommunstyrelsen ordförande skrivit under 2016-10-05. Där kommunen åtar sig att anlägga markbädden, sätta stängsel, anlägga parkeringsytor för fordon, samt svara för anslutningsavgifter i samband med bildandet av arrendefastigheten. Dessutom ska kommunen stå för snöröjning, grönytor, uppvärmning etc. av hallen i 25 år, utan koppling till att man är hyresgäst under denna period. Arrendeavgiften för fastighetsägaren Qlur AB är på 160 000 kr årligen, med början enligt en trappa 2018 med 40 000 kr och full avgift först 2021.

Dessa avtal har inte passerat Barn och ungas utskott eller kommunstyrelsen som har det ekonomiska ansvaret för kommunen. Det är att kringgå den politiska processen. Det är under all kritik. Vi Moderater tycker inte att en ensam tjänsteman ska kunna teckna så omfattande avtal som på 15 år och totalvärde 9 Mkr. Kvaliteten på avtalen bör dessutom säkerställas. Kommunen ska ta hjälp av jurister innan avtal skrivs på istället för som i detta fall försöka komma ur ett bindande avtal på 15 år.

Tierps kommun behöver ett maktskifte för nu måste det bli bot och bättring på tjänstemannastyret i kommunen.  

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/hard-kritik-mot-kommunledningen-efter-avslojande-om-miljonhallen-det-ar-respektlost-mot-demokratin

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/fran-spadtag-till-anklagelser-om-avtalsbrott-har-ar-hela-berattelsen-om-crosshallen

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/miljonhall-byggs-utan-politiskt-beslut-har-kostat-tierp-elva-miljoner-det-ar-inga-konstigheter

Åsa Sikberg, vice ordförandeBarn och Ungas Utskott
Ledamot i kommunstyrelsenInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar