Barnäktenskap ska vara helt förbjudna i Sverige

Läs debattartikeln som som lämnats in av Riksdagsledamot Marta Obminska och Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

I Sverige ska alla ha friheten att själva få forma sina liv och ingen ska få ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet. Den friheten gäller självklart också våra barn. Barn ska få vara just barn och ha rätt att växa upp i trygghet och tillåtas utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lika självklart ska det vara att svensk lag ska gälla för alla i vårt land.

För att skydda våra barn är därför barn- och tvångsäktenskap förbjudna i Sverige. Det är grundläggande att inget barn ska ingå äktenskap eller bli bortgift med någon. Äktenskap i Sverige ska enbart gälla vuxna personer över 18 år. Trots det har vi under senare år uppmärksammats på flera fall av barnäktenskap i Sverige och att lagen inte omfattar alla. Det handlar om barn som har blivit bortgifta utomlands och som senare kommer hit för att söka asyl och som placerats ihop med sina vuxna makar.

Situationen är oacceptabel och kräver ytterligare åtgärder. Därför riktade vi moderater och övriga allianspartier i riksdagen nyligen ett tillkännagivande till regeringen där vi uppmanar regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är nämligen inte tillräcklig och därför behöver ett totalförbud komma på plats så snart som möjligt.

Den tidigare alliansregeringen genomförde även flera åtgärder för att förhindra äktenskapstvång. Det blev straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Dessutom togs möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig bort.

Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Det ska gälla alla barn i Sverige och därför behöver ett totalförbud mot barnäktenskap komma på plats så fort som möjligt och utan att frågan dras ytterligare i långbänk.

Marta Obminska (M)

riksdagsledamot för Uppsala län

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

ordförande för Moderaterna i Tierp

https://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/barnaktenskap-ska-vara-helt-forbjudna-i-sverige

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar