Är du nyfiken på samhällsproblemen?

Är du nyfiken på samhällsproblemen och vill bidra till att göra Tierp till en bättre kommun för oss alla – då är Nya Moderaterna rätt parti för dig!

Vi tror på människans egen förmåga att växa, och på viljan att ta ansvar för sig själv och sina närmaste. Vi vill stödja personlig utveckling och engagemang, men också självklart hjälpa till när någons egen förmåga inte räcker.

Vi moderater i kommunen företräder dig som medborgare, men vi har inte alla bra idéer som behövs. Därför är just dina erfarenheter och tankar viktiga för oss. Tillsammans med dig kan vi göra Tierps kommun till en levande, dynamisk framtidskommun.

Tillväxt och samhällsbyggnad
2012 hamnade Tierp på plats 175 i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Detta måste förbättras! Tillväxt i den privata sektorn och fler i arbete, är en förutsättning för ökade skatteintäkter och en utveckling av välfärden.  Entreprenörsanda måste uppmuntras, och det måste dessutom gå att driva företag i hela kommunen. Inte bara tätorterna ska utvecklas!

Första intrycket av en kommun, eller en ort, är mycket viktigt. För att locka fler att flytta till kommunen måste därför skönhetsupplevelsen höjas. Vi arbetar sålunda aktivt med att förbättra bilden av Tierp, och har bl.a. föreslagit införandet av ett miljöstipendium, samt lagt motioner om försköning av Örbyhus och Skärplinge.

Detta vill vi i korthet:

  • En mer rättvis vattentaxa.
  • En viktbaserad renhållningstaxa.
  • Skapa ett pendlarcentrum i Tierp.
  • Ge kommunalt anställda och företag möjlighet att ansöka om att ta över kommunal verksamhet via så kallad Utmanarrätt.

Utbildning
Resultaten i kommunens skolor når inte upp till riksgenomsnittet. Gapet mellan Högbergsskolan och riket har ökat med närmare 30 % på tre år. Detta är inte acceptabelt! En god utbildning är grunden till all välfärd, såväl individens, som hela samhällets.

Detta vill vi i korthet:

  • Fokusera på kunskap för en bra start i livet.
  • Utveckla Högbergsskolan.
  • Mer valfrihet inom barnomsorgen.

Vård och omsorg
Samhället får aldrig svika när vi behöver vård och omsorg, men kommunen måste inte utföra allt själv. Moderaterna har arbetat för att Lagen Om Valfrihet ska tillämpas i Tierps kommun, så att du får frihet att välja mellan olika vårdgivare och utförare. Detta gynnar även företagsamheten och jobben. För oss är det viktigt att vård och omsorg är av hög kvalitet.

Ekonomi
Kommunens verksamheter har under många år gjort av med mer pengar än man haft tillgång till, vilket äventyrat både kvalitet och framtida satsningar inom kommunens kärnverksamheter. Bara de senaste fem åren har underskottet varit i genomsnitt 25 miljoner kronor per år!

En konsekvens av detta misslyckande är den skattehöjning som drevs igenom hösten 2011. Vi moderater anser inte att medborgarna ska tvingas stå för notan för politiska misslyckanden.

Detta vill vi i korthet:

  • En ansvarsfull ekonomisk politik som säkrar välfärden, nu och i framtiden.
  • Kommunalskatten ska inte höjas.


Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar