Alliansen vill ha valfrihet i Tierps äldreomsorg.

Det pågår spännande förändringar inom hemtjänsten och de särskilda boendena i Sverige.

2007 införde alliansregeringen en möjlighet för
kommuner att ge vårdtagare möjlighet att välja utförare av omsorg, lagen
om valfrihetssystem LOV. Bland de allra första att haka på var alliansledda
Uppsala kommun.

Vi gladdes åt att kommunledningen redan i juni 2008 sökte 2 miljoner för
att förbereda detta i Tierp. Pengarna kom men inget hände. Tiden gick och
först i december förra året, när vi tog upp LOV i fullmäktige, inbjöds en
företrädare från Sveriges kommuner och landsting för att presentera LOV
för kommunstyrelsen. Ett och ett halvt år efter ansökan!

Beslut väntas i april. Alliansen vill ha ett positivt. Runt 100 kommuner
har beslutat arbeta efter LOV och antalet ökar hela tiden. Även om det
finns motstånd hos vänsterpartierna mot privata utförare inom vårdsektorn
borde (S)-ledningen inse att medborgarna vill ha den valfrihet som LOV
innebär.

LOV innebär också ett lyft för den lokala företagsamheten, inte minst för
kvinnor som vill starta företag.Kommunen bestämmer ju om den enskilda ska
ha stöd men sedan kan flera utförare erbjuda den. Den enskilde bestämmer
vem det blir.

Frågans hantering i Tierps kommun illustrerar behovet av maktskifte. (S)
har inte drivit frågan alls. Det för omsorgsfrågor ansvariga utskottet har
inte hanterat frågan. Innehållet i det beslut som nu förbereds till om
någon vecka är förborgat för en liten grupp tjänstemän och s-politiker.

Tierps behöver maktskifte. Tierp behöver en kommunledning som arbetar
öppet och samlar breda grupper i ett arbete för kommunens utveckling.

Tierp behöver LOV. De äldre ska ha rätt att välja utförare av vårdtjänster. Det kräver en kommunledning som kraftfullt står bakom en förändring för medborgarnas och vårdtagarnas skull.

Allinsens arbetsgrupp för vårdfrågor

Per Davidsson (M)
Catarina Deremar (C)
Susanna Ljungberg (FP)
Gunilla Wisell (KD)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar