Alla är välkomna på öppet möte om barnomsorg.

Vid senaste Kommunfullmäktige sammanträdet som började med allmänhetens frågestund ställde två småbarnsmammor frågor om dagmammor till Kenneth Gunnarsson Miljöpartiet. Senare på mötet svarade denne även på Åsa Sikbergs interpellation om barnomsorgen i kommunen. Eftersom interpellationssvaren från miljöpartiet visade att kommunen endast är intresserad av kommunal institutionsbarnomsorg bestämde vi oss för att arrangera detta öppna möte för att värna:

  • små barns behov
  • föräldrars valfrihet
  • kvinnligt företagande

Alla är varmt välkomna till vårt öppna möte “Barnomsorg med små barns behov och föräldrarnas valfrihet i fokus!” Författaren och krisexperten Regina Birkehorn berättar om små barns behov. Verksamhetsledaren Olle Hallin berättar om dagmammor som ett alternativ till förskola.

Agenda

18.45 – 19.00 Kaffe
19.00 – 19.05 Mötet öppnas, Vice Ordförande Lars-Göran B. Karlsen
19.05 – 20.00 Vilka behov har små barn, Regina Birkehorn
20.00 – 20.30 Dagmammor som alternativ till förskola, Olle Hallin
20.30 – 20.35 Presentation av ny motion till Kommunfullmäktige
20.35 – 20.45 Frågestund

Tid och plats

Den 13 april 2016, 18.45.
A-salen, Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp.Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar