2,5 MILJARDER TILL PENSIONÄRERNA

I höstens budget föreslår Alliansen en skattelättnad med 2,5 miljarder för landets pensionärer. Alliansen fortsätter därmed att stärka pensionärernas ekonomiska situation med tydligt fokus på dem med de minsta ekonomiska marginalerna.

Alliansen vill nu använda Sveriges starka offentliga finanser för att ge ytterligare lättnader för främst de pensionärer som har små ekonomiska marginaler. Tillskottet till pensionärerna bidrar till att skjuta in energi i ekonomin.

Räknat från 2006 kommer 99 procent av alla pensionärer över 65 år i och med dagens förslag att ha fått behålla cirka 500 kronor eller mer i månaden av sin pension. För 75 procent blir det 700 kronor eller mer varje månad. Den föreslagna skattelättnaden ger alla pensionärer över 65 år minst 100 kronor mer i månaden från den 1 januari 2014. Sett över de senaste sju åren kommer skattelättnaderna för pensionärerna att uppgå till 16,45 miljarder kronor.

Sammanlagt har alliansregeringen nu vid fem tillfällen förbättrat pensionärernas inkomster genom skattelättnader. Senast 2013 lättades skatten för pensionärer med 1,15 miljarder.Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar