Archive | juli, 2018

Motion till Kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Ompröva kommunens bolagsorganisation. Kommunen har genomfört en omfattande omorganisation sedan 2016, där man bildat två stycken kommunalägda aktiebolag, Tierps kommunfastigheter AB och Tierps energi och miljö AB. Till dessa nybildade bolag och till har kommunen överfört ägandet och ansvaret för en mycket stor del av kommunens verksamhet och dessutom överfört ägandet av de tidigare kommunägda […]

Läs Mer