Archive | juni, 2017

Trevlig Sommar

Jag vill tack alla för den kreativitet som alla som deltagit i vårterminens möten visat.  Efter att alla har fått välbehövlig vila ser jag framemot höstens inplanerade aktiviteter som börjar den 24 augusti klockan 19.00 i Kommunhuset. Då ska vi fortsätta att arbeta med vårt lokala valmanifest. Lars-Göran Birkehorn Karlsen Ordförande Dela på Facebook Dela […]

Läs Mer

Valfrihet även i Tierp

Det avslutande kommunfullmäktigesammanträdet före sommaruppehållet, inleddes med att årets eldsjäl, kulturstipendiater och miljö och kulturpristagare fick både blommor, applåder och hyllningar framför presidiepulpeten i A salen i Tierps kommunhus. Det kulturella temat fortsatte sedan med att en nyckelharpist förtjänstfullt framförde två melodier med lokala rötter. Ett trevligt och somrigt inslag! Den styrande majoriteten, bestående av […]

Läs Mer

Vart har patienterna i Söderfors tagit vägen?

På Vårdstyrelsens sammanträde den 15 Juni kommer de Moderata ledamöterna Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Roger Elsborg i ett initiativärende föreslå att Vårdstyrelsen får information om vart patienterna som tidigare varit listade på Brukshälsan nu valt att lista sig. Vid årsskiftet upphörde verksamheten vid Brukshälsan i Söderfors. Ungefär 2 500 personer var då listade vid vårdcentralen. Under senaste mandatperioderna har […]

Läs Mer

Snabbutred första linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och unga

På Vårdstyrelsens sammanträde den 15 Juni kommer de Moderata ledamöterna Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Roger Elsborg i ett initiativärende föreslå att Vårdstyrelsen ska snabbutreda första linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och unga. Regionens revisorer har i sin aktuella granskning av samverkan kring barn- och ungdomspsykiatrin rekommenderat Vårdstyrelsen och Sjukhusstyrelsen att vidta åtgärder för att stärka arbetet […]

Läs Mer