Archive | maj, 2017

Motion till Kommunfullmäktige i Tierp.

  Stärk demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun. I Kommunfullmäktige i December 2016 interpellerade jag Kenneth Gunnarsson om hur utbrett det hedersrelaterade våldet och förtrycket var i Kommunen och vad Kommunen gjort för att motverka hedersrelaterade normer. I interpellationssvaret stod att: ”Till kommunen har det under senare […]

Läs Mer