Archive | december, 2016

Så ska skolan lyfta i Tierp

Läs Åsa Sikbergs kommentarer till till skolchefens uttalande i UNT. http://www.unt.se/nyheter/tierp/sa-ska-skolan-lyfta-i-tierp-4485132.aspx Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Stärk den lokala demokratin – vitalisera Kommunfullmäktige i Tierp.

Läs artikeln i UNT om Daniels och Lars-Görans motion. Kommunalrådet kommenterar motionen. http://www.unt.se/nyheter/tierp/m-vill-banta-kommunfullmaktige-4470541.aspx Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Motionerar för bättre trafikmiljö

Läs artikeln i UNT om Daniels och Christers motion. http://www.unt.se/nyheter/tierp/motionerar-for-battre-trafikmiljo-4462969.aspx Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Stärk den lokala demokratin – vitalisera Kommunfullmäktige i Tierp.

Den 1:a januari 2007 sjösattes en organisation i princip utan nämnder i Tierps kommun. Organisationsstrukturen arbetades fram utav en av kommunfullmäktige utsedd parlamentarisk kommitté. Den politiska organisationen i Tierps kommun har sedan dess varit förebild till flera kommuners organisationsförändringar. Ett av de bärande incitamenten i den parlamentariska kommitténs arbete var att vitalisera debatten i kommunfullmäktige […]

Läs Mer

Motion om ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun.

Några av de viktigaste förutsättningarna för en god och säker trafikmiljö för samtliga trafikanter, är tydlighet och bra sikt. I Tierps kommun finns hårt trafikerade vägar, som till exempel vägarna 292 och 76, vilka är viktiga pulsådror för kommunikation och utveckling i hela regionen. Vägarna löper i stor utsträckning genom skogsbygd, inte sällan ett stycke […]

Läs Mer