Archive | juni, 2016

Inga större överraskningar

Säsongsfinalen för Tierps kommunfullmäktige bjöd inte på några större överraskningar. Den styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, fortsatte att sin vana trogen mer eller mindre avslå de motioner som skrivits av företrädare för Nya Moderaterna i Tierp. Det är tydligt hur majoritetspartierna räds valfrihet för medborgarna i kommunen, och på olika sätt försöker bromsa […]

Läs Mer

Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus!

Denna motion tillkom efter att vi haft vårt öppna möte om alternativ barnomsorg. Kommunen försöker stoppa andra former än kommunal förskola.  I alla frågor som berör barn utgår vi moderater från föräldrarna och deras ansvar för barnens uppväxt, trygghet och välmående, men det finns också ett gemensamt ansvar. I så stor utsträckning som möjligt ska […]

Läs Mer