Archive | april, 2016

Barnomsorg med barnens behov och föräldrarnas valfrihet i focus.

Igår hade vi ett lyckat öppet möte i Kommunhuset med barnens behov och föräldrarnas valfrihet i fokus. Talare var krisexperten Regina Birkehorn och Verksamhetsledare Olle Hallin. Vi fick bra synpunkter från alla närvarande föräldrar vilka vi kommer att ta med i en motion som vi kommer att lämna in innan nästa Kommunfullmäktige. Med motionen vill […]

Läs Mer