Archive | mars, 2016

Alla är välkomna på öppet möte om barnomsorg.

Vid senaste Kommunfullmäktige sammanträdet som började med allmänhetens frågestund ställde två småbarnsmammor frågor om dagmammor till Kenneth Gunnarsson Miljöpartiet. Senare på mötet svarade denne även på Åsa Sikbergs interpellation om barnomsorgen i kommunen. Eftersom interpellationssvaren från miljöpartiet visade att kommunen endast är intresserad av kommunal institutionsbarnomsorg bestämde vi oss för att arrangera detta öppna möte för […]

Läs Mer

Interpellation till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson angående höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4.

Arbetsmiljöverket har tagit fram AFS 2015:4 som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken börjar gälla från 2016-03-31. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den kompletterar en tidigare AFS 1999:7 som handlar om första hjälpen och krisstöd på arbetsplatser. Samtidigt […]

Läs Mer