Archive | februari, 2016


Interpellation: Kommunal vuxenutbildning.

Vi lever i en värld där arbetsmarknaden förändras allt snabbare. Yrken och yrkesgrupper försvinner och ersätts utav nya. Arbetsuppgifter och produkter som för 10 – 20 år sedan var ovärderliga existerar inte längre eller kan idag utföras av tekniskutrustning och på distans. Sverige är, på den globala arbetsmarknaden, ett högkostnadsland avseende löner och måste därför […]

Läs Mer