Archive | december, 2015

Tidningsartikel i UNT

http://www.unt.se/uppland/tierp/vill-ha-tv-fran-fullmaktige-4024641.aspx   Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Ökad tillgänglighet till fullmäktiges sammanträden och digitalt voterings- och närvarosystem.

Kommunfullmäktige i Tierps kommun har under det senaste decenniet fattat ett antal avgörande beslut i syfte att utveckla den politiska debatten och medborgarnas delaktighet och inflytande i det politiska arbetet. Nämnas kan den parlamentariska kommitté som utsågs 2004 och vars arbete ledde fram till den i Sverige då unika politiska organisation som fortfarande är grunden […]

Läs Mer