Archive | juni, 2015

Fårbonden Åsa orolig över vargarna

Se SVT reportaget med Åsa Sikberg. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/farbonde-orolig-over-vargar Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

All mat som kommunen upphandlar måste motsvara minimikraven i svensk djurskyddslagstiftning.

Läs artikel i UNT om Åsas och och Saras (C) motion http://www.unt.se/uppland/tierp/vill-skarpa-krav-pa-upphandling-3764547.aspx Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Motion till KF “Upphandla alla livsmedel med minimikrav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning.”

Sveriges bönder måste följa svensk djurskyddslagstiftning, världens strängaste lagstiftning för att värna djurens bästa och minimera risken för smittspridning och antibiotikaresistens. Att som offentlig verksamhet inte ställa samma lagkrav som miniminivå på de livsmedel som serveras i verksamheterna är inget annat än ett svek genetmot de svenska bönderna. Det har visat sig att S+MPmajoritetens löften […]

Läs Mer

Interpellation “Tierps kommuns livsmedelsleverantörer svensk miljö- och djurskyddslagstiftning?”

I dag kan Sverige och andra EU länder ställa specifika kvalitetskrav som t.ex. djurhälsokrav och miljökrav vid offentligupphandling. Man behöver inte enbart ta lägsta pris. I Tierps kommun finns det livsmedelsföretag som kontrolleras av kommunens livsmedelsinspektörer och miljöinspektörer så att de följer svensk lagstiftning. Vidare kontrollerar länsstyrelsens djurinspektörer att svenska djurskyddskrav efterlevs hos kommunens djurföretagare. […]

Läs Mer

Artikel om Lars-Görans kulturmotion i UNT.

http://www.unt.se/uppland/tierp/m-vill-lyfta-fram-tierps-unika-kultur-3757892.aspx Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Artikel i Arbetarbladet om Lars-Görans motion “Lyft fram Tierps unika kultur och stärk därmed Tierps varumärke.”

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/moderat-vill-lyfta-kulturen Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Lyft fram Tierps unika kultur och stärk därmed Tierps varumärke. Kulturarvet speglar ett folks själ. Här förenas det mest livskraftiga i det nationella arvet, med det bästa som skapas i andra länder, och av andra folk. Den förenar förankringen i tradition och historia med nya tiders utmaningar. Kulturen är också ett uttryck för respekt för […]

Läs Mer