Archive | april, 2014

Skolinspektionens tillsyn av förskoleklass och grundskola

Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn för att utvärdera om förskoleklass och grundskolorna lever upp till skollagen. Under våren 2014 har vi kunnat ta del utav de senaste inspektionsrapporterna för verksamheterna i Tierps kommun. Det finns skolor och förskolor som inte har några nämnvärda brister. Samtidigt som andra sticker ut med flera och alvarligare brister. Vissa så […]

Läs Mer

Interpellationerna om Danielsgården har gett resultat

Läs mer i UNT och Arbetarbladet. http://www.unt.se/tierp/tierp-eliminerade-vardkostnader-3100967.aspx http://arbetarbladet.se/nyheter/tierp/1.7065642-m-politiker-fragar-om-platsbrist Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Uppmärksammade underskott

Vid det kommunfullmäktigesammanträde som avhölls tisdagen den 8 april, kom en hel del uppmärksamhet att riktas mot den årsredovisning som nyligen presenterats. Verksamheterna fortsätter att dra över med i genomsnitt ungefär 25 miljoner kronor per år, vilket är en stor skillnad mot den budget som lagts. Det var en stabilt dålig ekonomi som visades upp, […]

Läs Mer

Oenighet om gymnasiet

Läs referatet i Arbtetarbladet angående debatten om Lars-Görans och Åsas motion i fullmäktige. http://arbetarbladet.se/nyheter/tierp/1.7043336-oenighet-om-gymnasiet Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Artikel i UNT 9 april 2014

Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående platsbristen på Danielsgården.

          I kommunfullmäktige den 9 april 2013 interpellerade jag dig angående platsbristen på Danielsgården. Interpellationen löd: På grund av plats brist på Danielsgården måste patienter som är färdigbehandlade på Akademiska sjukhuset stanna kvar på Akademiska sjukhuset i väntan på att platser skall bli lediga på Danielsgården. Mellan den 10 april 2012 […]

Läs Mer

Interpellation till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson angående hockeyrinken och tennisbanorna i Örbyhus.

          På fullmäktige i april 2013 fick jag svar på min motion ”Öppna porten till Tierp”, vilken jag lämnat in till fullmäktige ett år tidigare. Motionen handlade om hur kommunen skulle kunna bli en attraktivare kommun att bo i så att privat personer och företag i högre utsträckning skulle flytta till […]

Läs Mer

Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående viten utdömda av Förvaltningsrätten.

I de handlingar vi får till utskottet Arbete och Omsorgs möten finns sekretessdelgivningar. Sedan en tid tillbaka tilldöms kommunen allt oftare viten av Förvaltningsdomstolen på grund av att kommunen inte klarar av att verkställa fattade beslut. Hur många viten utdömdes 2013? Hur många viten har så här långt utdömts 2014? Hur mycket har dessa viten […]

Läs Mer

2,4 miljoner till Tierps lärare från regeringen

Vi moderater har många gånger motionerat om förbättringar i kommunens skolor vilka Socialdemokraterna konsekvent röstat ner. Nu får skolorna i kommunen hjälp av vår duktiga regering för att se till att lärarna får det bättre. http://arbetarbladet.se/nyheter/tierp/1.7028626-2-4-miljoner-till-tierps-larare Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer