Archive | september, 2013

Minskade byggsanktionsavgifter

Motion till Kommunfullmäktige i Tierps kommun. Bakgrund Den 22 maj beslutade riksdagen att det ska bli möjligt att i det enskilda fallet sänka en byggsanktionsavgift om den inte står i rimlig proportion till lagöverträdelsen. Byggsanktionsavgifter, som bland annat tas ut vid olovligt byggande, blir ibland orimligt höga. Riksdagen har beslutat att byggnadsnämnden från den 1 […]

Läs Mer

Motion av Sven Lokander i UNT

Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Flitiga moderata motionsskrivare

Tisdagskvällens kommunfullmäktigesammanträde var på ytan en tämligen lugn och odramatiskt tillställning, men studerade man förehavandena lite mer ingående, kunde man notera engagerat och hårt arbete i syfte att förbättra för kommunens innevånare. Ett flertal nya motioner från Nya Moderaterna – i sin helhet återgivna längre ned här på vår hemsida – hade inkommit, och anmäldes […]

Läs Mer

Daniel Blomstedts motioner i UNT

Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

M vill ha mer idrott

Läs artikeln om Daniels motion genom att klicka på länken nedan http://arbetarbladet.se/nyheter/tierp/tierp/1.6276130-m-vill-ha-mer-idrott Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Blomstedt vill ge Örbyhus ett lyft

Läs artikeln om Daniels motion genom att klicka på länken nedan. http://arbetarbladet.se/nyheter/tierp/1.6277033-blomstedt-vill-ge-orbyhus-ett-lyft Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Motion angående Bygg ut Vendelbadet och skapa ett Idrottscentrum

Arbetet med att försköna centrummiljön i Örbyhus har påbörjats under sommaren. Detta är något som vi moderater är glada över då det är helt i linje med vår politik om att ”öppna upp portarna mot Tierp”. Syftet med den politiken är att utveckla och göra hela kommunen mer attraktiv och tilltalade för nuvarande och potentiella […]

Läs Mer

Motion angående Folkhälsa

Många människor i Tierp begränsas i dag av ohälsa. Endast 64 % upplever sitt hälsotillstånd som bra, sämst i Uppsala län. Det är ett samhällsproblem att så många riskerar ett socialt och ekonomiskt utanförskap på grund av ohälsa. Hälsan är individuell men samtidigt är människors ohälsa även en utmaning för ett långsiktigt hållbart samhälle. Även […]

Läs Mer

Miljövänliga kommunikationer mellan Tobo och Örbyhus.

Gång och cykelvägen mellan Tobo och Tierp är i ett mycket dåligt skick. Växtligheten tar över mer och mer av vägbanan, belysning saknas och vägen plogas inte på vintern.                       Detta är mycket olyckligt då vägen används flitigt av många olika skäl. Många som bor […]

Läs Mer