Archive | april, 2013

Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet.

Till kommunfullmäktige i Tierps kommun Motion                                                          Skolan har börjat efter jullovet. Många barn o unga i Tierps kommun har sett fram emot att börja skolan. Återförenas med klasskamrater […]

Läs Mer

Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklade förskola utifrån sina behov.

Till kommunfullmäktige Tierp Motion Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Eftersom barn har olika förutsättningar så har förskolan en central roll i att skapa […]

Läs Mer

Skräpig E 4-rondell upprör politiker

http://arbetarbladet.se/nyheter/tierp/1.5795117-skrapig-e-4-rondell-uppror-politiker Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Moderna lösningar på moderna problem! Tillsammans bygger vi framtiden!

Moderata sympatisörer är hjärtligt välkomna att närvara vid vårt gruppmöte i Rådrummet i Tierps Kommunhus måndagen 22 april klockan 19:00. Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!  Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Geografisk livsmedelsupphandling av hel-och halvfabrikat

  Till kommunfullmäktige: Motion Tierps kommun kan hjälpa till att skapa ett hållbart näringsliv inom den lokala livsmedelsbranchen genom att ge möjligheten att lägga geografiska anbud på grupper av halv- och helfabrikat inom livsmedelsupphandlingen. Vitsen med detta är att små anbudsgivare har möjlighet att växa ett steg i taget. Idag måste anbudsgivaren vara en stor grossist […]

Läs Mer

Trygghet och samhälls service har alla Tierps invånare rätt till eller?

Interpellation                                               2013-04-07 Men anledning av kommunens svar att de släcker ner gatubelysningen runt om i Tierps kommun för att spara pengar så undrar jag var tog kommunens ansvar vägen. Kommunen har ett ansvar att öka trygghets och säkerhetstänkandet för alla kommunens invånare. I målen i kommunens översiktsplan, står det bland annat att kommunens vision är […]

Läs Mer

Motion angående växelvis barnomsorg

Till Kommunfullmäktige Tierps kommun Idag lever många barn med föräldrar som separerat. I Sverige finns en halv miljon barn med föräldrar som separerat och nästan en tredjedel av dessa har växelvis boende. Ibland bor föräldrarna i olika kommuner och det växelvisa boendet sker därmed över kommuners gränser. För dessa familjer finns stora utmaningar, bland annat vad gäller […]

Läs Mer

Interpellation angående Folkhälsa

Till Kommunfullmäktige Tierps kommun Hur en person upplever sitt hälsotillstånd är ett bra mått på hälsan. Efter den undersökning landstinget i Uppsala län gjort om folkhälsa visar det sig att Tierpsborna mår sämst. Endast  64 % upplever sitt hälsotillstånd som bra, till skillnad från 73 % i länet. Bäst mår Uppsalaborna, där 75 % upplever att de […]

Läs Mer

UNT angående interpellation om platsbrist på Danielsgården

Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Skolan tände debattglöden

Kommunfullmäktige hade en diger föredragningslista att jobba med vid tisdagskvällens sammanträde. A salen i Tierps kommunhus var välbesatt av både ledamöter, tjänstemän, allmänhet och press, och luften blev snabbt både fuktig och kvalmig. Detta inverkade dock inte menligt på debattlustan. Nya Moderaternas gruppledare Daniel Blomstedt riktade hård kritik mot det policydokument kallat Funktionsnedsättning 2015, som […]

Läs Mer