Archive | februari, 2012

Kallelse till årsmöte

Plats: Åskars, Norra Esplanaden 14, Tierp Datum: Måndagen den 12 mars Tid: Klockan 19.00 Så är det åter dags för årsmöte i vår förening. Vi satsade rejält under det gångna året, och kan därför se tillbaka på ett lyckat jubileumsår med mycket uppmärksamhet och många medverkande. Det politiska arbetet fortgår oförtrutet i kommunfullmäktige, landsting och […]

Läs Mer

Interpellation 2012-02-06

Trygghet och samhälls service har alla Tierps invånare rätt till. Kommunen har ett ansvar att öka trygghets och säkerhetstänkandet för alla kommunens invånare. I målen i kommunens översiktsplan, står det bland annat att kommunens vision är att prioritera utveckling av tillväxt och god livsmiljö, samt att barn och unga är prioriterade. Det är beklagligt att […]

Läs Mer

Till Barn ungas utskotts ordförande Jonas Nyberg

Februari 2010 skrev jag en Motion angående en Kvalitetssäkring av vården för de barn som omhändertas och vårdas i Tierps kommun. Utifrån att kvalitén på Tierps kommuns samarbetande familjehem, jourfamiljer, fosterfamiljer har historiskt varit väldigt varierande. Konsekvensen av detta har varit att en del barn fått bra vård och en del barn har fått mindre […]

Läs Mer

Motion

Kvalitetssäkring av vården för de barn som omhändertas och vårdas i Tierps kommun. Kvalitén på Tierps kommuns samarbetande familjehem, jourfamiljer, fosterfamiljer har historiskt varit väldigt varierande. Konsekvensen av detta har varit att en del barn fått bra vård och en del barn har fått mindre bra vård. Enligt FN: s Barnkonvention § 3 skall barnets […]

Läs Mer

Fråga till kommunalrådet Bengt Olof Eriksson på kommunfullmäktige den 14 februari.

Fråga till kommunalrådet Bengt Olof Eriksson angående överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet i Tierps och Älvkarleby kommuner med Polismyndigheten i Uppsala län. I överenskommelsen står att det skall upprättas handlingsplaner. Under rubriken mål och indikatorer står det att: ”Alla insatser ska ha mätbara mål. Resultaten ska följas upp och redovisas till kommunstyrelsen och polisstyrelsen […]

Läs Mer

Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Minimistandard för livräddande åtgärder på kommunens äldreboenden. I samband med ett möte med Uppsala läns landstings verksamhetsledare för ambulanssjukvården Per Andersson, framkom att på många äldreboenden i nord uppland saknas defibrillatorer. Dessutom framkom att all personal på äldreboendena inte behärskar att utföra hjärtlungräddning och första hjälpen. Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår vi […]

Läs Mer