Archive | januari, 2011

Heders relaterat våld

Torsdagen den 20 januari deltog jag i en EU konferens i Riksdagshuset angående heders relaterat våld. Trots att de drabbade lever i ett demokratiskt land kan de inte bestämma över sina liv. Exempelvis, vem dom ska gifta sig med, bestämma över sin kropp eller vilka kläder eller umgänge de ska ha. Det är dags att […]

Läs Mer

Hälsoäventyret

Jag och Åsa Sikberg var på första mötet för mandatperioden med norra länsdels beredningen. Mötet var förlagt till Hälsoäventyret i Östhammar. Kärnan i Hälsoäventyrets verksamhet är mötet med barn och ungdomar och har sin utgångspunkt i teman som handlar om människan, livet, relationer och den egna identiteten. Man bedriver ett mycket bra arbete för att […]

Läs Mer