Archive | december, 2010

Folkhälsa i det nya badet i Tierp?

Tierps kommun har skrivit på en folkhälsopolicy som gäller för hela Uppsala län. Där står det bland annat att kommunen ansvarar för många verksamhetsområden som är avgörande för folkhälsan för invånarna, tex. samhällsplanering, trafik, utbildning, och vård och omsorg. Vision: God hälsa för alla. Mål: 1. Goda livsvillkor 2. En främjande hälso- och sjukvård 3. […]

Läs Mer

Motion av Åsa Sikberg December 2010

Till kommunfullmäktige Tierps kommun  Motion                                                                            Tierps kommun behöver specialpedagoger   I dag brottas Tierps skolor med att fler o fler elever inte klarar kunskapsmålen i kärnämnena svenska, matte och engelska i årskurs nio. Tierp ligger under riksgenomsnittet rörande andelen elever som inte klarar G (godkänt) i ett eller flera ämnen. Andelen var […]

Läs Mer