Interpellation: Kommunal vuxenutbildning.

Vi lever i en värld där arbetsmarknaden förändras allt snabbare. Yrken och yrkesgrupper försvinner och ersätts utav nya. Arbetsuppgifter och produkter som för 10 – 20 år sedan var ovärderliga existerar inte längre eller kan idag utföras av tekniskutrustning och på distans. Sverige är, på den globala arbetsmarknaden, ett högkostnadsland avseende löner och måste därför konkurrera med effektivitet, kvalité och framförallt hög kompetens.

Att skapa möjligheter för människor att jobba, lära nytt (byta karriär) och vidareutbilda sig blir därför allt viktigare, oavsett vart i livet man befinner sig. Då spelar vuxenutbildningen en viktig roll.

Enligt skolverket är målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

De flesta som är över 20 år är behöriga att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå. Dessa måste erbjudas en plats inom vuxenutbildningen och läsa in grundläggande behörighet till högskolestudier. För att snabbt komma in på arbetsmarknaden alternativt ställa om från en karriär till en annan måste vuxenutbildningen vara väl planerad utifrån varje individs behov. Varje elev måste kunna erbjudas heltidsstudier utifrån dennes behov istället för deltidsstudier över fler läsår. För den enskilde är det många gånger helt avgörande att så snabbt som möjligt komma i sysselsättning. Även samhällsekonomiskt har det betydande positiva effekter.
Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande.

  • Kan vuxenutbildningen tillgodose heltidsstudier utifrån den enskilldes behov?
  • Hur stor andel utav vuxenutbildningen sker idag på distans?
  • Vilka eventuella utvecklingsplaner finns för den kommunala vuxenutbildningen?

Strömsbergs bruk och Gåvastbo februari 2016

Daniel Blomstedt (M)  Åsa Sikberg (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar