Styrelsen

Ordförande 
Emma Lokander

Emma Lokander

 

 

 

 

 

 

Ersta 310, 815 92 TIERP
0702 – 02 07 08
emmajansson85@gmail.com

 


Vice ordförande
Peter Dons – Möller

 


KF Gruppledare
Lars-Göran Birkehorn Karlsen

Lars-Göran Birkehorn Karlsen

 

 

 

 

 

 

Bruksgatan 17, 748 50 TOBO
0702-501 501
Lars-Goran.BirkehornKarlsen@pol.tierp.se
http://vinnavaletitierp.blogspot.se


MQ Ordförande
Åsa Sikberg

Åsa Sikberg

 

 

 

 

 

 

Gåvastbogård 233, 81966 LÖVSTABRUK
0294-35032, 070-7173037
gavastbogard@telia.com


Ledamot och Sekreterare
Sven Lokander

Sven Lokander

 

 

 

 

 

 

Gripenbergsvägen 8 D, 815 38  TIERP
0293-13717, 070-3109642
sven.lokander@telia.com

 


Ledamot
Carola Fredén

Carola Fredén

 

 

 

 

 

 

Hackspettsvägen 1, 81544 TIERP
0705 – 70 00 50
carola.freden@pol.tierp.se

 


Ersättare
Henrik Sundin