Våra Förtroendevalda

_DSC6713

Daniel Blomstedt
Ett Sverige med den enskilde individen i centrum och dennes möjligheter att styra och påverka sin egen vardag är det centrala för mig. Vi måste skapa ett samhälle där alla, utifrån sina förutsättningar, kan känna verklig livskvalité och trygghet. Det är därför viktigt att vi respekterar olikheter och verkar för ökad valfrihet och hög kvalitet inom de offentligt finansierade verksamheterna. Möjligheten till ett eget arbete är en förutsättning för en god livskvalitet. Efter 15 år som ledare inom den privata industrin ligger näringslivs, arbetsmarknads och ekonomisk politik mig varmt om hjärtat.

Förtroende uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot i Krisledningsnämnden
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Klimatberedningen
Vice ordförande i AB Tierpsbyggen
Vice ordförande i Tierp Kommunfastigheter AB
Ersättare i Mälardalsrådet

Bondegatan 21, 815 36 TIERP
0709-798 196
daniel.blomstedt@pol.tierp.se
_________________________________________________

_DSC6707

Åsa Sikberg
Mina hjärtefrågor är att satsa på barn och ungdom samt äldrevård.Skapa förutsättningar till valmöjligheter för alla äldre hur och var dom vill bo. Möjliggöra vårdnadsbidrag fram till tre års ålder. Alla Tierps skolor ska vara bland de 10 bästa i Sverige .Trygga, lärorika  och  kreativa. Högbergskolan ska utbilda anställningsbara elever som matchar företagens behov. Förenkla byråkratin och tillsynsavgifterna för småföretagare. Införa en livsmedelsstrategi för Tierps kommun. Kommunen skapar förutsättningar för att du ska kunna förverkliga dina drömmar.

Förtroende uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Vice ordförande i Barn o Ungas utskott

Gåvastbogård 233, 819 66 LÖVSTABRUK
0294-35032, 070-7173037
asa.sikberg@moderat.se
__________________________________________________

_DSC6639

Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Valfrihet och Trygghet är mina rättesnören. I Tierps kommun vill jag främst verka för att det skall vara lätt att starta och driva företag så att vi ska få många lönsamma företag som skapar arbetstillfällen. Vi ska marknadsföra och stärka Tierps positiva sidor och skapa evenemang som lockar människor och företag till kommunen. Kommunen skall vara så attraktiv att företag och människor flyttar in, vilket skapar förutsättningar för en ekonomi i balans och en ökad välfärd.

Alla barn och ungdomar skall känna stolthet över kommunen genom att de fått kunskap om den lokala kulturen och historien.

Förtroende uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare i Utskottet Arbete och Omsorg
Ersättare i Tierps Fjärrvärme AB
Ersättare i Tierp Energi & Miljö AB
Ersättare i Regionfullmäktige
Ersättare i Vårdstyrelsen

Bruksgatan 17, 748 50 TOBO
0702-501501
Lars-Goran.BirkehornKarlsen@pol.tierp.se
http://vinnavaletitierp.blogspot.se/
_________________________________________________

_DSC6693

Per Davidsson
Lycklig morfar och musiknörd med rock som specialitet. Med lång erfarenhet av kommunalt arbete ser jag att mycket kan bli bättre i Tierps kommun. En långsiktig underhålls- och investeringsplan för avvattningssystem. Avyttra markområden som inte är att betrakta som strategiska ur ett tillväxtsperspektiv. Prioritera ledarskapsutbildning och personlig utveckling. Tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän.

Förtroende uppdrag
Ordförande i kommunrevisionen
Revisor i samtliga kommunala bolag

Tierps prästgård 106, 815 91 TIERP
0293-50381
per.davidssson@moderat.se
__________________________________________________

Jim Blomstedt
Jag brinner för att ge alla barn bra förutsättningar att lyckas i livet och har ett genuint intresse för fotboll, framförallt laget Liverpool. Utveckla karriärmöjligheterna i kommunens verksamheter, till exempel genom karriärtjänster inom skola/förskola och fritids. Ge tidigare stöd efter behovsprövning, redan i årskurs 1. Införa ”räkna-skriva-läsa-garanti”. Införa sommarskola och stödja läxhjälpsorganisationer.

Förtroende uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Utskottet Samhällsbyggnad

Blomstervägen 13, 748 41 ÖRBYHUS
070-2599606
jimblomstedt@gmail.com
___________________

_DSC6587

Sven Lokander
Jag gillar att segelflyga. Det ska vara lätt att göra rätt. För minskat byggkrångel rösta moderat. En långsiktigt hållbar planering som vårdar våra tillgångar bättre. Införa en viktbaserad renhållningstaxa. Införa en taxa för vatten och avlopp där kostnaderna fördelas mer rättvist mellan boendeformerna.

Förtroende uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Räddningsnämnden
Ledamot  Pensionärsrådet

Gripenbergsvägen 8 D, 815 38 TIERP
0293-13717, 070-3109642
sven.lokander@telia.com
__________________________

bild

Jelena Zivkovic
Jag brinner för integrations frågor. Invandrare ska lära sig hur det svenska samhället fungerar så de snabbare kommer in i samhället. Bättre svenskundervisning i kombination med arbete. Att vara del av det svenska samhället ger bättre livskvalitet.

Förtroende uppdrag
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Beredningen för Integration

Edvalla Edvallavägen 26, 819 64 HÅLLNÄS
076-6338668
jelena.zivkovic@pol.tierp.se
____________________________________

Jan Salomonsson
Jag är en bokmänniska med eget förlag. Införande av utmanarrätt på samtliga kommunala tjänster. Tillsynsavgift skall bara debiteras när tillsyn faktiskt genomförs. Skapa ett pendlarcentrum i Tierp och förbättra situationen på perrongerna i Tobo och Örbyhus. Aktivt verka för ökat socialt företagande.

Förtroende uppdrag
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i AB Tierpsbyggen
Ersättare i Tierp Kommunfastigheter AB

Edvallavägen 18, 819 64 HÅLLNÄS
0730-274925
jan@salomonssons.com
____________________________________

Gunilla

Gunilla Pettersson
Jag vill ge utsatta barn och ungdomar hjälp till ett bättre liv. På fritiden är jag är en aktiv mormor som kopplar av när jag åker ut på landet. Alla som vill och kan skall ha möjlighet till arbete. Kommunen skall ge stöd till anhörigvårdare. Äldre behöver en ökad mångfald av boendeformer, som är utformade efter den enskildes olika behov och önskemål. Alla skall få välja sin omsorg.

Förtroende uppdrag
Ersättare i Kommunfullmäktige

Norrbackagatan 27, 815 44 TIERP
0293-50381
____________________________________

_dsc6616

 

 

 

 

 

Christer Bolin
Jag är intresserad av frågor som rör rör kultur, integration och skola.

Förtroende uppdrag
Ersättare i Kommunfullmäktige

TOBO
christer.bolin@moderat.se
____________________________________

Roger Henningsson Brander

Det som är viktigt för mig i ett samhälle är där den enskilde individens möjligheter till utveckling och där det salutogena tänkandet är medelpunkten. Vi måste jobba för ett Sverige där alla, även de som har begränsade förutsättningar kan känna att de har en plats och del i det samhället vi alla värnar om. Det är därför viktigt att vi respekterar olikheter och verkar för att de svaga i samhället har en möjlighet att påverka sitt liv.

Förtroende uppdrag
Ledamot i Valnämnden
Nämndeman i Tingsrätten
Ersättare i Lövsta stiftelsen

Åkerby 274, 81961 SKÄRPLINGE
____________________________________

_DSC6634

 

 

 

 

 

Christoffer Blomstedt

Förtroende uppdrag:
Ersättare Jävsnämnden
________________________________________________

_DSC6685

Anders Eklund

Förtroende uppdrag
Ersättare Jävsnämnden
_________________________________________________

Peter Dons-Møller

Förtroende uppdrag
Nämndeman i Tingsrätten
Ledamot i Handikapprådet
________________________________________________

Roberth Lundeberg

Förtroende uppdrag
Ersättare Folkrörelsearkivet
_______________________________________________

_DSC6611

Per Bergsten

Förtroende uppdrag
Ledamot i Tierps Fjärrvärme AB
Ledamot i Tierp Energi & Miljö AB
________________________________________________

Stig Lundqvist

Förtroende uppdrag
Ledamot i Jävsnämnden
________________________________________________

Emma Lokander

Förtroende uppdrag:
Ledamot Demokratiberedningen
________________________________________________

Pauline Jädervill

Förtroende uppdrag:
Ersättare i Valnämnden