Archive | december, 2016

Stärk den lokala demokratin – vitalisera Kommunfullmäktige i Tierp.

Den 1:a januari 2007 sjösattes en organisation i princip utan nämnder i Tierps kommun. Organisationsstrukturen arbetades fram utav en av kommunfullmäktige utsedd parlamentarisk kommitté. Den politiska organisationen i Tierps kommun har sedan dess varit förebild till flera kommuners organisationsförändringar. Ett av de bärande incitamenten i den parlamentariska kommitténs arbete var att vitalisera debatten i kommunfullmäktige […]

Läs Mer

Motion om ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun.

Några av de viktigaste förutsättningarna för en god och säker trafikmiljö för samtliga trafikanter, är tydlighet och bra sikt. I Tierps kommun finns hårt trafikerade vägar, som till exempel vägarna 292 och 76, vilka är viktiga pulsådror för kommunikation och utveckling i hela regionen. Vägarna löper i stor utsträckning genom skogsbygd, inte sällan ett stycke […]

Läs Mer