Archive | november, 2016

Het debatt om barnomsorg

Det som gav bränsle till diskussionen var den motion som Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn (M) lämnat in, Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus. http://www.unt.se/uppland/tierp/het-debatt-om-barnomsorg-4425836.aspx Dela på Facebook Dela på Twitter Maila en vän Skriv ut

Läs Mer

Skolfrågorna i fokus igen

Skolfrågorna ägnades mycket uppmärksamhet under tisdagens kommunfullmäktigesammanträde, och det med rätta. Barnen är allas vår framtid, och att bibringa alla barn en bra utbildning, är en synnerligen viktig samhällsuppgift. Grunden läggs föga förvånande tidigt i livet, varför det är särskilt viktigt med tidiga insatser för att förhindra att vissa barn hamnar på efterkälken kunskapsmässigt, eller […]

Läs Mer