Archive | september, 2016

Cykelplan och strategi för integration

Föredragningslistan inför tisdagskvällens fullmäktigesammanträde i Tierps kommunhus upptog ett tjugotal punkter. De flesta av dessa klarades av utan att några större meningsskiljaktligheter kom i dagen. Det första avsteget från detta kom när kommunens cykelplan skulle klubbas. Nya Moderaternas Lars-Göran Birkehorn Karlsen påminde i talarstolen om att han i fyra års tid, förgäves försökt få den […]

Läs Mer

Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående platsbristen på Danielsgården.

2013 och 2014 interpellerade Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Pia Wårdsäter (S) om platsbristen på Danielsgården som leder till att medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar inom specialistvården. Konsekvenserna av platsbristen: den skapar onödigt lidande för patienter skapar problem för deras anhöriga kommunen förlorar flera miljoner landstinget får platsbrist Då det fortfarande är platsbrist på Danielsgården undrar […]

Läs Mer